Het Goes van morgen (denk mee over mogelijke bezuinigingen)

Tot en met 12 september 2016 kan je via de onderstaande pagina je mening geven over mogelijke bezuinigingen:

http://www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/bezuinigingen_44901?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=bezuinigingen

Om financieel gezond te blijven, zal de gemeente Goes de tenminste 3 miljoen euro moeten bezuinigen. Omdat de bezuinigingen de bevolking kunnen raken, wil de gemeente Goes iedereen  graag goed informeren en betrekken bij dit proces.

Achtergrond van de bezuinigingen

Goes krijgt elk jaar geld uit het Gemeentefonds. Dit is een fonds waarin het Rijk een deel van de belastingopbrengst stopt en verdeelt over de gemeenten. Dit geld mag Goes naar eigen inzicht besteden. Daarnaast krijgen de gemeente geld van het Rijk en de Provincie om uit te geven aan specifieke doelen. Bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer of de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Tot slot komt er nog geld binnen via gemeentelijke belastingen, leges en andere rechten. Het geld moet goed en eerlijk verdeeld worden. De uitgaven moeten passen binnen de afspraken uit het collegeprogramma en de kaders die de gemeenteraad stelt. Het college van B&W maakt een collegeprogramma voor een periode van vier jaar.

Start onderzoek bezuinigingen

Goes bezuinigde vanaf 2012 al ongeveer twaalf miljoen euro. Maar echte moeilijke keuzes hoefden er niet echt gemaakt te worden en gelukkig kon er ook geïnvesteerd blijven worden in de vele voorzieningen. Nu gaat de gemeente  een stap verder. De bedoeling is dat er dit jaar een sluitende begroting voor de jaren 2017 tot en met 2020  gemaakt wordt, waarbij  eventuele toekomstige tegenvallers opvangen kunnen worden.

Alle budgetten binnen de gemeentelijke begroting (en dat zijn er nogal wat….) zullen worden doorgelicht. Als vertrekpunt gaat de gemeente Goes uit van het minimum: voorzieningen op basisniveau.  Goese uitgaven worden vergeleken met die van een aantal andere gemeenten die op Goes lijken. Waar er meer wordt uitgeven dan deze andere gemeenten, zou dat dus minder kunnen. Het gemeentebestuur bepaalt ondertussen opnieuw wat zij echt belangrijk vindt voor de gemeente Goes. Wat voor soort gemeente willen en kúnnen we zijn binnen de bestaande mogelijkheden? Ook hoort de gemeente Goes  graag wat haar inwoners vinden.