Jongerenraad Goes is op zoek naar enthousiaste jongeren die plaats willen nemen in de Jongerenraad.

Jongerenraad Goes is op zoek naar enthousiaste jongeren die plaats willen
nemen in de Jongerenraad.

Aangezien Jongerenraad Goes steeds meer taken krijgt door toenemende
bekendheid en vele ideeën, zijn we op zoek naar nieuwe raadsleden voor in de Jongerenraad.
Heb jij het vermoeden dat het allemaal wel wat leuker/beter kan voor je jongeren in de gemeente Goes en wil je hier iets aan gaan doen? Lees dan hieronder wat korte info over deze vacature en meld je aan!

Wat doe je zoal:

• Advies geven aan het college van B&W (burgemeester en wethouders) over alles wat met jongeren te maken heeft in de gemeente Goes, dit op verzoek van de gemeente Goes (gevraagd advies) of op initiatief van de Jongerenraad (ongevraagd).
• Ideeën aandragen op het gebied van jeugdzaken.
• Organiseren van activiteiten met betrekking tot jeugd in de gemeente Goes.
• Leuke en frisse nieuwe ideeën hebben voor projecten van de Jongerenraad.

Wat we zoeken:

• Je kunt je vinden in het bovenstaande;
• Je bent tussen de 12 en 25 jaar;
• Je woont in de gemeente Goes (mag ook in een van de dorpen zijn);
• Je hebt een proactieve en communicatieve instelling;
• Je bent betrouwbaar;
• Je bent creatief;
• Je bent flexibel en zelfstandig.

Wat we bieden:

• Een mogelijkheid om van de gemeente Goes te maken wat je graag zou willen zien;
• Teambuildingsactiviteiten om van de Jongerenraad een goed team te maken;
• Een goede aanvulling op je CV;
• Uitgebreide persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden;
• Je leert veel op politiek en maatschappelijk gebied;
• Je leert netwerken en veel instanties kennen;
• Een positieve werksfeer;
• Creatieve vrijheid;
• Een vaste maandelijkse financiële vergoeding.

Spreekt je dit aan? Stuur dan je naam, leeftijd en een kleine motivatie naar
jongerenraadgoes@gmail.com.

Bijeenkomst jongerenraad

De jongerenraad komt weer bij elkaar in het stadskantoor op dinsdag 4 oktoberom 19.30 uur.
Wij gaan ons bezighouden met de plannen voor het komend jaar. Heb jij plannen voor leuke activiteiten en/of wil je advies geven aan de gemeente Goes over alles wat voor jongeren belangrijk is? Kom dan gerust vrijblijvend langs.

Het Goes van morgen (denk mee over mogelijke bezuinigingen)

Tot en met 12 september 2016 kan je via de onderstaande pagina je mening geven over mogelijke bezuinigingen:

http://www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/bezuinigingen_44901?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=bezuinigingen

Om financieel gezond te blijven, zal de gemeente Goes de tenminste 3 miljoen euro moeten bezuinigen. Omdat de bezuinigingen de bevolking kunnen raken, wil de gemeente Goes iedereen  graag goed informeren en betrekken bij dit proces.

Achtergrond van de bezuinigingen

Goes krijgt elk jaar geld uit het Gemeentefonds. Dit is een fonds waarin het Rijk een deel van de belastingopbrengst stopt en verdeelt over de gemeenten. Dit geld mag Goes naar eigen inzicht besteden. Daarnaast krijgen de gemeente geld van het Rijk en de Provincie om uit te geven aan specifieke doelen. Bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer of de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Tot slot komt er nog geld binnen via gemeentelijke belastingen, leges en andere rechten. Het geld moet goed en eerlijk verdeeld worden. De uitgaven moeten passen binnen de afspraken uit het collegeprogramma en de kaders die de gemeenteraad stelt. Het college van B&W maakt een collegeprogramma voor een periode van vier jaar.

Start onderzoek bezuinigingen

Goes bezuinigde vanaf 2012 al ongeveer twaalf miljoen euro. Maar echte moeilijke keuzes hoefden er niet echt gemaakt te worden en gelukkig kon er ook geïnvesteerd blijven worden in de vele voorzieningen. Nu gaat de gemeente  een stap verder. De bedoeling is dat er dit jaar een sluitende begroting voor de jaren 2017 tot en met 2020  gemaakt wordt, waarbij  eventuele toekomstige tegenvallers opvangen kunnen worden.

Alle budgetten binnen de gemeentelijke begroting (en dat zijn er nogal wat….) zullen worden doorgelicht. Als vertrekpunt gaat de gemeente Goes uit van het minimum: voorzieningen op basisniveau.  Goese uitgaven worden vergeleken met die van een aantal andere gemeenten die op Goes lijken. Waar er meer wordt uitgeven dan deze andere gemeenten, zou dat dus minder kunnen. Het gemeentebestuur bepaalt ondertussen opnieuw wat zij echt belangrijk vindt voor de gemeente Goes. Wat voor soort gemeente willen en kúnnen we zijn binnen de bestaande mogelijkheden? Ook hoort de gemeente Goes  graag wat haar inwoners vinden.

Vacature lid Jongerenraad Goes

Jongerenraad Goes is op zoek naar enthousiaste jongeren die plaats willen
nemen in de Jongerenraad.

Aangezien Jongerenraad Goes steeds meer taken krijgt door toenemende
bekendheid en vele ideeën, zijn we op zoek naar nieuwe raadsleden voor in de Jongerenraad.
Heb jij het vermoeden dat het allemaal wel wat leuker/beter kan voor je jongeren in de gemeente Goes en wil je hier iets aan gaan doen? Lees dan hieronder wat korte info over deze vacature en meld je aan!

Wat doe je zoal:

• Advies geven aan het college van B&W (burgemeester en wethouders) over alles wat met jongeren te maken heeft in de gemeente Goes, dit op verzoek van de gemeente Goes (gevraagd advies) of op initiatief van de Jongerenraad (ongevraagd).
• Ideeën aandragen op het gebied van jeugdzaken.
• Organiseren van activiteiten met betrekking tot jeugd in de gemeente Goes.
• Leuke en frisse nieuwe ideeën hebben voor projecten van de Jongerenraad.

Wat we zoeken:

• Je kunt je vinden in het bovenstaande;
• Je bent tussen de 12 en 25 jaar;
• Je woont in de gemeente Goes (mag ook in een van de dorpen zijn);
• Je hebt een proactieve en communicatieve instelling;
• Je bent betrouwbaar;
• Je bent creatief;
• Je bent flexibel en zelfstandig.

Wat we bieden:

• Een mogelijkheid om van de gemeente Goes te maken wat je graag zou willen zien;
• Teambuildingsactiviteiten om van de Jongerenraad een goed team te maken;
• Een goede aanvulling op je CV;
• Uitgebreide persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden;
• Je leert veel op politiek en maatschappelijk gebied;
• Je leert netwerken en veel instanties kennen;
• Een positieve werksfeer;
• Creatieve vrijheid;
• Een vaste maandelijkse financiële vergoeding.

Spreekt je dit aan? Stuur dan je naam, leeftijd en een kleine motivatie naar
jongerenraadgoes@gmail.com.

Bijeenkomst jongerenraad Goes

De vakantie loopt weer ten einde. De jongerenraad komt weer bij elkaar in het stadskantoor op dinsdag 6 september om 19.30 uur.
Wij zullen het afgelopen half jaar evalueren en ons bezighouden met de plannen voor de komende maanden. Heb jij plannen voor leuke activiteiten en/of wil je advies geven aan de gemeente Goes over alles wat voor jongeren belangrijk is? Kom dan gerust vrijblijvend langs.

Jongerenraad Goes presenteert: Chilling @ the park

Op donderdag 28 juli organiseren wij Chilling @ the Park in de Mirakel. Het event start om 14 uur en is om 21 uur afgelopen. Je kan onder andere een workshop cocktails maken volgen, diverse sportieve spellen, muziek maken en genieten van de BBQ. Als je op wil treden met je gitaar, jongleerballen, djembé of iets anders kom dan vooral gezellig langs.

01_poster NIX18 oproep

10 december JR bijeenkomst

Op dinsdag 10 december komen wij om 19.30 uur weer bijeen in het stadskantoor van Goes. Enthousiaste jongeren zijn van harte welkom om ook aan te schuiven. We gaan onder meer praten over activiteiten die wij willen gaan uitvoeren in 2016.